11.07.2020

Setkání v Roveretu

Začátkem září roku 2019 jsem prožil několik deštivých dní v Roveretu. V historickém italském městě, jehož kořeny sahají až do doby Římanů, ležícím nedaleko Gardského jezera v provincii Trentino. Ve městě, které nabízí ohromující mix historie, umění a kultury.      

Dominantou města je hrad Castello di Rovereto na pahorku nad náměstím Piazza Podesta, skýtající nádherný výhled na celé údolí. Tento středověký hrad je jedním z nejlepších příkladů alpských opevnění, postavených v pozdním středověku. Uvnitř hradu se nachází válečné muzeum Museo Storico Italiano della Guerra, jedno z nejvýznamnějších muzeí věnovaných první světové válce. Mezi několika cílenými zastávkami v místních vyhlášených kavárnách, které se nacházejí v malebných renesančních ulicích starého města, jsem měl možnost obdivovat krásy jak sakrální (Chiesa Arcipretale di San Marco, Chiesa di Loreto), tak i profánní architektury. Především stojí za vidění paláce Fedrigotti Alberti či Annona (sídlo veřejné knihovny) nebo Casa d'Arte Futurista Depero, jediné italské muzeum zasvěcené futurismu.  I cesta může být cíl. 

     Déšť neustával. Již třetí den v řadě. Naštěstí Rovereto poskytuje člověku dostatek požitků nehledě na aktuální klimatické podmínky. Tím dalším požitkem byl den strávený návštěvou Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (MART), jednoho z největších muzeí moderního a současného umění v Evropě. Muzeum sídlí v elegantní budově plného světla a v jeho útrobách se nachází na dvacet tisíc uměleckých děl např. od Morandiho, de Chirica nebo Gattusa. Na lesku a atraktivitě mu přidává také bohatý program krátkodobých výstav.

     Roveretu se často říká Město míru. Důvodem je památník věnovaný obětem světových válek. Součástí památníku je i velkolepý zvon La Campana dei Caduti (Zvon padlých) na hoře Miravalle. S myšlenkou postavení zvonu přišel na konci první  světové války farář Don Antonio Rossaro. Navrhl, aby ze zbraní, které zůstaly na polích, loukách a v lesích, byl ulit zvon, který by svým hlasem připomínal památku obětí boje za svobodu. Roveretský zvon patří k největším na světě. Jeho výška činí 3,36 m, průměr 3,21 ma  váha 22,6 tun. Zvon je zdoben reliéfy, které představují válku i mír. Nejznámějším se stal vyrytý výrok papeže Pia XII: „Mírem není nic ztraceno, válkou může být ztraceno všechno.“ Ke zvonu se vztahuje i naše nedávná historie. Během první světové války měly Československé legie bojující na italské straně takové počty obětí, že Italové s úctou dodnes vzpomínají na naše padlé. Ve výroční den vzniku našeho státu, se každým rokem rozeznívá zvon dvěma sty údery. Tohle ovšem nebyla poslední „česká stopa“, se kterou jsem se v Roveretu setkal.

     Nadace Opera Campana dei Caduti uspořádala v dlouhodobém projektu Human Rights (Lidská práva) další ročník mezinárodní výstavy současného výtvarného umění. Tentokrát s podtitulem Clima: Art can save The World (Klima: Umění může zachránit svět), pro kterou mezinárodní porota vybrala díla 167 umělců z 35 zemí světa. Do výběru se dostal i jeden zástupce České republiky. Malíř Petr Vlach dokonce výstavu zahájil svým exponátem, téměř pět metrů čtverečních velkou  industriální asambláží nazvanou Cesty. 

                                                                           Tadeáš Bognár
                                                                                                           Filmař a fotograf na volné noze